четверг, 26 февраля 2015 г.

27 лютого – день народження відомого лікаря
Філатов Володимир Петрович
Український офтальмолог і хірург, один з основоположників офтальмологічної школи в Україні
Народився 27 лютого 1875 р. в с. Михайлівка Пензен­ської області. В 1897 р. закінчив медичний факультет Московського університету і шість років працював у Москві — спочатку ординатором очної клініки, а потім — у московській офтальмологічній лікарні. В 1903 р. переїхав до Одеси, де і роз­горнулася його науково-практична діяльність.
31911 по 1956 р. очолював кафедру офтальмології Новоросій­ського університету (з 1919 р. — Одеський медичний інститут).
З перших кроків наукової діяльності виявив себе як новатор. В 1912 р. він провів свою першу операцію з пересадження ро­гівки, в 1913 р. запропонував метод еластикометрії. В 1914— 1916 рр. винайшов так зване кругле стебло, яке у подальшому було назване його іменем.
На підставі досліджень і практичного досвіду сформувалася наукова школа В. Філатова. Центральною проблемою кафедри стало пересадження рогівки. В результаті напружених твор­чих пошуків В. Філатову вдалося значно вдосконалити техніку операції.
Великих успіхів було досягнуто в галузі вивчення глаукоми. Робота кафедри велася і в інших галузях офтальмології. В 1929 р. був запропонований новий метод лікування трахоми. Шукаючі ефективних засобів боротьби із запальними процесами,
у 1928 р. В. Філатов увів у офтальмологічну практику брильян­товий зелений.
У 30-ті роки XX ст. було розроблено новий метод лікувальної медицини — тканинну терапію, творцем якої був В. Філатов.
Серед досягнень Одеської офтальмологічної школи під керів­ництвом В. Філатова слід назвати нову оригінальну теорію глау­коми (1936), організацію першого в країні глаукоматозного дис­пансеру, організацію першої в країні станції швидкої офтальмо­логічної допомоги (1932), введення в офтальмологічну практику постійних магнітів для видалення чужорідних тіл (1931), широке впровадження у практику методу лікування трахоми, роботу з удосконалення методики обстеження захворювань очей.
У роки війни В. Філатов і його співробітники працювали у шпиталях — спочатку в П'ятигорську, а з 1942 р. — в Ташкен-ті, де частково було відновлено Український експериментальний інститут захворювань очей.
2 серпня 1944 р. В. Філатов провів свою тисячну операцію з пересадження рогівки. 3 1939 р. — академік АН УРСР, з 1944 р. — академік АМН СРСР, з 1935 р. — заслужений діяч науки.
Через усю багатогранну діяльність В. Філатова, що охопила майже всі розділи офтальмології, червоною ниткою проходить повага до хворого, поєднана з надзвичайною терапевтичною активністю і оптимістичним підходом до лікування людей.
Помер 30 жовтня 1956 р. в Одесі.


Основні його праці - "Оптична пересадка рогівки і тканинна терапія" (1945) і "Тканинна терапія" (1948) - надовго стали важливими посібниками для офтальмологів. У січні 2005 року Національний банк України, продовжуючи серію "Видатні особистості України", ввів в обіг ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену 130-річчю від дня народження Володимира Петровича Філатова. Володимир Філатов був яскравим представником плеяди науковців, які збагатили світову медичну науку видатними досягненнями, засновником вітчизняної наукової школи офтальмологів, ініціатором створення і керівником Одеського науково-дослідного інституту очних хвороб і тканинної терапії. Комментариев нет: